Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Software Engineering of Intelligent Cyber-Physical Systems in Energy Industry

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53241

Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін