Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Software Engineering of Intelligent Cyber-Physical Systems in Energy Industry

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53243

Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін