Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Software Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46344

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)