Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зору

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Computer Vision

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49230

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Описи освітньої програми
набір припинено