Математичні методи криптографічного захисту інформації

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Cryptographic Security
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18492

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Описи освітньої програми
набір припинено