Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зору

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Computer Vision
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49218

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)