Математичні методи криптографічного захисту інформації

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Cryptographic Security
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18491