Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зору

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою:
Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Computer Vision
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49231

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)