Математичні методи криптографічного захисту інформації

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Cryptographic Security

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31250

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)