Математичні методи криптографічного захисту інформації

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Mathematical Methods of Cryptographic Security
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31250

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)