Прикладна фізика

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Applied Physics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31248

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Підготовку за освітньою програмою проводить