Прикладна фізика

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Physics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31248

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін