Прикладна біологія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
091 Біологія та біохімія (091 Біологія)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Biology
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
57872 (46339)

Освітню програму акредитовано з визначенням "зразкова"
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін