Прикладна біологія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
091 Біологія та біохімія (091 Біологія)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Biology

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57872 (46339)

Освітню програму акредитовано з визначенням "зразкова"

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)