Промисловий маркетинг

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Industrial Marketing

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 4859

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін