Промисловий маркетинг

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Industrial Marketing

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 16478

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)