Маркетинг

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Marketing

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46337

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін