Видавнича справа та редагування

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
061 Журналістика

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Publishing and Editing

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 6612

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін