Реклама і зв'язки з громадськістю

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
061 Журналістика

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Advertising and Public Relations

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 7505

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)