Соціальні комунікації, журналістика

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
061 Журналістика

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Social Communications, Journalism
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46335

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін