Аналітика соціальних даних

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
054 Соціологія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Social Data Analytics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 61415

Підготовку за освітньою програмою проводить
Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін