Заходи з перевірки на академічний плагіат рукописів підручників, навчальних посібників

Згідно з Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського рукописи підручників та навчальних посібників, які мають авторський текст, підлягають обов’язковій перевірці на плагіат (пп. 4.1.4, 4.1.5 Положення...).

Положення визначає порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат рукописів підручників, навчальних посібників (п. 9.9-9.17 Положення...).

9.10. Остаточний варіант рукопису підручника/навчального посібника, що створений в Університеті та претендує на отримання грифа Університету, має бути поданий автором твору до НТБ* в електронному форматі за 10 робочих днів до обговорення на засіданні кафедри.

* Національна технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка, читальний зал № 9

9.14. Звіт подібності аналізує відповідальний редактор та про результати доповідає на засіданні кафедри, де розглядається питання клопотання про присвоєння твору грифа Університету. Питання розгляду звіту подібності та рішення** за його результатами зазначається в протоколі засідання кафедри окремим пунктом.

** Результати аналізу звіту подібності відповідальний редактор зазначає у своєму висновку за відповідною формою