ЗУ-Каталог-2024 вибіркових навчальних дисциплін / GU-Catalogue-2024 elective courses

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / General university catalogue (GU-Catalogue) elective courses in general training cycle of bachelor's educational programs

ЗУ-Каталог-2024 / GU-Catalogue-2024

ЗУ-Каталог містить анотований перелік вибіркових дисциплін, спрямованих на формування soft skills / GU-Catalogue contains an elective courses annotated list aimed at soft skills developing

Студенти мають обрати 1 дисципліну з переліку дисциплін різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку та 1 дисципліну з переліку дисциплін, спрямованих на розвиток особистісного потенціалу / Students must choose 1 course from the list of courses of multidisciplinary activities and institutional development and 1 course from the list of personal potential development courses

Дисципліни різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку / Courses of multidisciplinary activities and institutional development:
силабуси / syllabuses

 • Актуальні проблеми азійських спільнот
 • Антикорупція та доброчесність
 • Більш чисті виробництва
 • Громадянська відповідальність та політична участь: трансформаційні виклики для України
 • Екологічний менеджмент
 • Економічна психологія
 • Захист персональних даних: стандарти ЄС та Ради Європи
 • Зелене підприємництво
 • Зміни клімату та декарбонізація промислового сектору
 • Історія Київської політехніки
 • Культурологія
 • Медіація: теорія і практика врегулювання конфліктів
 • Основи енергозбереження та енергоменеджмент
 • Політична наука: конфліктологічний підхід
 • Промислова екологія
 • Психологія
 • Психологія конфлікту
 • Психологія ментального здоров’я
 • Релігії в глобальному світі
 • Смарт-управління містами
 • Соціальна психологія
 • Цифрові трансформації публічного управління: теоретичні засади та практичні кейси
 • Environmental protection strategies
 • Industrial ecology
 • Topical issues of Asian communities

Дисципліни, спрямовані на розвиток особистісного потенціалу  / Personal potential development courses:
силабуси / syllabuses

 • Візуалізація даних
 • Дизайн презентації для професійної діяльності
 • Діловий етикет та етика ділового спілкування
 • Еристика
 • Естетика промислового дизайну
 • Етика штучного інтелекту
 • Ефективна презентація: дизайн і візуально-інформаційний аспект
 • Єдиноборства
 • Ігрові види спорту
 • Логіка
 • Основи академічної доброчесності
 • Основи підприємницької діяльності
 • Силові види спорту
 • Складно-координаційні види спорту
 • Стилі в образотворчому мистецтві
 • Циклічні види спорту
 • Complex coordination sports
 • Logic
 • Presentation design
Скачати оригінали документів