Наказ МОН № 1315 від 28.11.2018 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1315 від 28.11.2018 р. "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432" (Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей)

Скачати оригінали документів