Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського
(затверджено наказом № НУ/165/2022 від 15.09.2022 р.)