Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності

Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № НУ/165/2022 від 15.09.2022 р.)