Порядок переведення на вакантні місця державного замовлення

Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти на навчання на вакантні місця державного замовлення в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Наказ №НОН/150/2021 від 08.06.2021 та Додаток з визначеним порядком.