Методична рада 24.06.2021

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи Методичної ради університету у 2020/2021 навчальному році та завдання на наступний 2021/2022 навчальний рік (Юрій Якименко)

2. Про принципи підготовки магістрів за освітньо-науковими програмами (Анатолій Мельниченко)

3. Про внесення змін до деяких нормативних документів з організації освітнього процесу (Тетяна Желяскова):

  • Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського

4. Про ухвалення оновлених освітніх програм другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти (Анатолій Мельниченко)

5. Різне:

  • Про ухвалення Положення про порядок проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія та Порядку утворення екзаменаційної комісії для об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І) для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія» за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (Ігор Худецький)
  • Про оновлення модуля «Опитування» в Електронному кампусі (Анатолій Мельниченко)
  • Про ухвалення сертифікатних програм (Тетяна Желяскова)
  • Про ухвалення силабусів загальноуніверситетської навчальної дисципліни «Патентознавство та авторське право» для технічних та гуманітарних спеціальностей (Алла Ромашко)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо рукописів, рекомендованих до присвоєння грифів (Сергій Гожій)