Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, гарантів освітніх програм та групи забезпечення спеціальностей в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, гарантів освітніх програм та групи забезпечення спеціальностей в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(Додаток 4 до наказу № 1/131 від 01.04.2020 р.)