Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.
"Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п