Наказ МОН № 1151 від 06.11.2015 р.

Наказ МОН "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. № 266"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15