Постанова КМУ № 266 від 29.04.2015р

Постанова КМУ № 266 від 29.04.2015р "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п