Планування, організація та контроль навчального процесу

Цілі та завдання з планування, організації та контролю навчального процесу:

  • організація взаємодії підрозділів університету при розробці основної навчальної документації;
  • надання необхідної допомоги деканатам та випусковим кафедрам в розробці навчальних планів, робочих навчальних планів, графіків навчального процесу тощо;
  • перевірка розрахунків педагогічного навантаження викладачів і кафедр на предмет відповідності їх вимогам керівних документів, а також контроль виконання педагогічного навантаження;
  • організація навчання методистів деканатів та кафедр з питань проведення навчального процесу.
Співробітники

Сатова Зінаїда Володимирівна
провідний фахівець
204-93-97
satova@kpi.ua

Анпілогова Оксана Михайлівна
провідний фахівець
204-93-97
anokmi@ukr.net

Андрійчук Ольга Вікторівна
провідний фахівець
204-93-97
O.andriychuk@kpi.ua

Девтерова Тамара Ваганівна
провідний фахівець
204-94-25
s.yamkina@kpi.ua

Ямкіна Світлана Олександрівна
провідний фахівець
204-98-09
s.yamkina@kpi.ua

Дащенко Ольга Петрівна
провідний фахівець
204-98-09
daschenko.op@gmail.com