Норми бального оцінювання діяльності НПП

Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників
на 2021/2022, 2022/2023 навчальні роки

(ухвалено Методичною радою університету, протокол № 2 від 09.12.2021 р.,
уведено в дію наказом від 30.12.2021 р. № НОН/315/2021)

Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Скачати оригінали документів