Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the Organization of the Educational Process at Igor Sikorsky KPI

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського - https://kpi.ua/regulations

Regulations on the Organization of the Educational Process at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute - https://kpi.ua/en/regulations