Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the system for evaluating learning outcomes at Igor Sikorsky KPI

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
(затверджено та уведено в дію наказом від 14.09.2020 р. № 1/273,
зі змінами, внесеними наказом від 03.05.2022 р. № НОН/131/2022)

Regulations on the system for evaluating learning outcomes at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute