Затверджено Регламенти проведення семестрового контролю, організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

Наказом ректора від 30.11.2020 р. № НУ/22/2020 затверджено Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі (додаток 1 до наказу) та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі (додаток 2 до наказу)