Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № НОН/288/2022 від 05.10.2022 р.)