Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
(уведено в дію наказом №7-137 від 05.08.2020 р., зі змінами, внесеними наказом №НОН/142/2021 від 31.05.2021 р.)