Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського
(затверджено наказом № НОН/315/2021 від 30.12.2021 р.)

Норми бального оцінювання діяльності НПП на 2021/2022, 2022/2023 н.р.)