Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського
(затверджено наказом № НОН/196/2021 від 15.07.2021 р.)

Норми бального оцінювання діяльності НПП (2019/2020, 2020/2021 н.р.)