Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on distance learning in Igor Sikorsky KPI

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № 7-73 від 17.04.2020 р.)

Regulations on distance learning in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute