Положення про підготовку здобувачів вищої вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № 7-130 від 27.07.2020 р.,
зі змінами, внесеними наказом № НУ/244/2021 від 09.11.2021 р.)