Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти / Regulations on the procedure for conducting the practice of higher education

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Regulations on the procedure for conducting the practice of higher education Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute