Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського