Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів Університету

Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів Університету