Положення про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № НОН/198/2022 від 11.11.2022 р.)