Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ входить до структури навчально-методичного управління департаменту організації освітнього процесу.

Мета та завдання діяльності відділу

Метою діяльності навчально-методичного відділу є забезпечення реалізації цілей освітньої діяльності університету:

  • гарантування високої якості підготовки випускників університету на основі глибокої інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, впровадження нових методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підготовки;
  • здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального процесу в університеті відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки.


Основні завдання відділу

  • Підтримка корпоративної культури КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання якісної сучасної освіти, академічної доброчесності, конкурентності, креативності, ініціативності, прав і свобод людини, базових цінностей та ін.
  • Забезпечення аналізу нормативних документів (зокрема європейських) щодо змісту та методів навчання, планування й організації освітнього процесу та розробка рекомендацій щодо механізмів запровадження відповідних вимог до освітньої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Вивчення й узагальнення досвіду методичної роботи в закладах вищої освіти України та інших країнах і впровадження кращих ідей у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Розробка методичних рекомендацій щодо організації й методичного забезпечення освітнього процесу.
  • Аналіз стану інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу.


Контактні дані

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн.: 240, 240-а
тел: 204-82-78, 204-93-91; metod@kpi.ua

Співробітники

Желяскова Тетяна Миколаївна
начальник відділу, кандидат технічних наук, заступник голови експертної ради з навчальних видань
т.204-93-91, корп. 1 кімн. 240-а, номер IP-тел. 0204
t. zheliaskova@kpi.ua, metod@kpi.ua (навчально-методичний відділ)

Осадча Надія Олександрівна
заступник начальника відділу, секретар Методичної ради університету, секретар Експертної ради з навчальних видань
т. 204-93-91, корп. 1 кімн. 240-а
n.osadcha@kpi.ua,
metodrada@kpi.ua (Методична рада),
ernvkpi@ukr.net (Експертна рада з навчальних видань)

Канатчикова Лорисса Олександрівна
провідний фахівець
т. 204-82-78, корп. 1 кімн. 240
metod@kpi.ua

Ванчугова Людмила Ананіївна
провідний фахівець
т. 204-82-78, корп. 1 кімн. 240
l.vanchuhova@kpi.ua
metod@kpi.ua

Власік Ірина Віталіївна
провідний фахівець
т. 204-93-91, корп. 1 кімн. 240-а
i.vlasik@kpi.ua
metodkpi@gmail.com

Єніна Світлана Іванівна
провідний фахівець
т. 204-82-78, корп. 1 кімн. 240

Мельник Наталія Володимирівна
провідний фахівець
т. 204-93-91, корп. 1 кімн. 240-а
n.melnyk@kpi.ua
nata-nmv-kpi@ukr.net

Покровська Наталія Миколаївна
провідний фахівець
т. 204-82-78, корп. 1 кімн. 240
n.pokrovska@kpi.ua
metod@kpi.ua

Попадюха Олена Юріївна
фахівець другої категорії
т. 204-82-78, корп. 1 кімн. 240
metod@kpi.ua