Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті / Regulations on recognition learning outcomes acquired in non-formal/informal education at Igor Sikorsky KPI

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті
(затверджено наказом від 01.10.2020 р. № 7/177)

Regulations on recognition learning outcomes acquired in non-formal/informal education at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute