Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті / Regulations on recognition learning outcomes acquired in non-formal/informal education at Igor Sikorsky KPI

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

(затверджено та уведено в дію наказом від 09.05.2023 р. № НОН/157/2023)

Regulations on recognition learning outcomes acquired in non-formal/informal education at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute