Організація практики та дипломування

Цілі та завдання з організації практики та дипломування:

  • Загальна організація, координація і контроль роботи випускових кафедр факультетів та інститутів університету з проведення практики здобувачів вищої освіти на підставі договорів з підприємствами та організаціями. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечують відповідні кафедри. В своїй роботі сектор керується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України № 93 від 08.04.1993 р. та Положення Про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженого наказом від 24.09 2020 р. № 7/172.
  • Контроль за дотриманням законодавчих і нормативних документів в організації та проведенні практики здобувачів вищої освіти. Видання відповідних наказів. Підготовка та укладання загальноуніверситетських  договорів на проведення практики здобувачів вищої освіти за замовленнями кафедр університету.
  • Співпраця з Інститутом моніторингу якості освіти (ІМЯО) з поліпшення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти університету.
  • Прийом звітів про роботу Екзаменаційних комісій та аналіз результатів атестації випускників університету.
Співробітники

Лапенко Наталія Михайлівна

Провідний фахівець

204-80-65, вн. тел. 20-54

n.lapenko@kpi.ua

Федоренко Ірина Володимирівна

провідний фахівець

204-80-65, вн. тел. 20-54

iryna.fedorenko@ukr.net

Потапов Олексій Євгенович

фахівець 1 категорії

204-83-23

giroilmondo79@gmail.com