Порядок розрахунку приведеного контингенту кафедри та приведеного окладу кафедри

Даний документ розроблений робочою групою, що створена із заступників деканів всіх факультетів, та затверджений Протоколом №8 засідання Методичної ради НТУУ "КПІ" від 22.05.2003р..