Регламенти проведення семестрового контролю та захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

  • Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі
  • Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

(затверджено наказом ректора від 30.11.2020 р. № НУ/22/2020)

  • Regulations for semester test in remote mode
  • Regulations for the organization and conduct of defenses of research projects and qualifying examinations in the remote mode