Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про сертифікатні програми Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Положення) складено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27. 08. 2010 р. № 796.

Положення визначає види, форми, зміст, порядок та тривалість проходження сертифікатних програм (далі – СП) слухачами (студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського та іншими зацікавленими сторонами), використання їх результатів в освітньому процесі, науковій, організаційній, методичній та іншій роботі, а також обов’язки слухачів, викладачів, керівників структурних підрозділів за цим напрямом освітньої діяльності.

Сертифікатні програми впроваджуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Університет) як профілізаційна складова або доповнення до освітніх програм, що реалізуються в Університеті, для задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти Університету та зовнішніх слухачів (далі - слухачі), поглиблення професійних компетентностей, як одна з форм більш гнучкого реагування на актуальні потреби ринку праці та високотехнологічного бізнесу.

За результатами опанування слухачем сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського. Інформація про опанування сертифікатної програми може зазначатися в додатках до диплому європейського зразка.