Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on academic mobility at Igor Sikorsky KPI

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № НОН/303/2021 від 15.12.2021 р.)

Regulation on academic mobility at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute