Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти / Regulations on individual learning plan of an applicant for higher education

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № 7/179 від 01.10.2020 р.)

Regulations on individual learning plan of an applicant for higher education in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute