Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Regulations on individual learning plan of an applicant for higher education in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute