Методична рада 29.02.2024

Порядок денний: 

1. Про особливості організації освітнього процесу у весняному семестрі 2024 року та підготовки до 2024/2025 н.р. (Анатолій Мельниченко) 

2. Про результати атестації та особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти (Анатолій Лемешко) 

3. Про запровадження нових освітньо-професійних програм (Тетяна Желяскова) 

4. Про внесення змін до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського» (Петро Яблонський) 

5. Різне: 

  • Про ухвалення ЗУ-Каталогу вибіркових дисциплін та їх силабусів; Ф-Каталогів вибіркових дисциплін для першого (бакалаврського) та третього (освітньо-наукового) РВО (Тетяна Желяскова) 
  • Про ухвалення сертифікатних програм (Тетяна Желяскова) 
  • Про сертифікацію дистанційних курсів (Інна Сімашко) 
  • Про надання грифів рукописам навчальних посібників (Тетяна Желяскова)