Методична рада 01.12.2022

Порядок денний

1.  Про особливості проведення екзаменаційної сесії та атестації магістрів у осінньому семестрі 2022/2023 н.р. (Анатолій Мельниченко)

2.  Про проблеми фундаментальної підготовки студентів технічних спеціальностей (Сергій Решетняк)

3.  Про ухвалення нових та оновлення існуючих освітніх програм (Анатолій Мельниченко)

4.  Про проміжні результати проведення акредитації освітніх програм восени 2022 р. (Світлана Мельниченко)

5.  Про внесення змін до деяких нормативних документів університету (Тетяна Желяскова):

- Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

6.  Про ухвалення ЗУ-Каталогу вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Тетяна Желяскова)

7. Різне:

  • Про затвердження форми сертифікату дистанційних курсів (Інна Сімашко)
  • Про сертифікацію дистанційних курсів (Інна Сімашко)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо рукописів, рекомендованих до присвоєння грифів (Тетяна Желяскова)

Інформація: Щодо можливості розвитку та запровадження інноваційних технологій в освітній процес (Інна Сімашко)