Організація практики та дипломування

Цілі та завдання відділу з організації практики та дипломування:

  • Загальна організація , координація і контроль роботи випускових кафедр факультетів та інститутів університету з проведення практик студентів на підставі договорів з підприємствами та організаціями. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри. В своїй роботі сектор керується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України № 93 від 08.04.1993 р., Розпорядженням КМУ від 27 серпня 2010 р. N 1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» та Тимчасовим положенням про сприяння в працевлаштуванні випускників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2016 р.)
  • Контроль за дотриманням законодавчих і нормативних документів в організації, проведенні практик студентів. Видання відповідних наказів. Підготовка та укладання комплексних договорів на проведення практик студентів за замовленнями кафедр університету. Участь в організації та проведенні зустрічей студентів з роботодавцями.
Співробітники

Лапенко Наталія Михайлівна
Провідний фахівець
204-80-65
n.lapenko@kpi.ua

Співак Ірина Львівна
провідний фахівець
204-80-65, вн. тел. 20-54
i.spivak@kpi.ua

Федоренко Ірина Володимирівна
провідний фахівець
204-80-65, вн. тел. 20-54
iryna.fedorenko@ukr.net

Потапов Олексій Євгенович
фахівець 1 категорії
204-83-23
giroilmondo79@gmail.com